Kìm cơn sốt ảo giá đất Đà Lạt Kìm cơn sốt ảo giá đất Đà Lạt
Khoảng 3 tháng trở lại đây, sau khi UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bìn[...]