Tâm sự

Tôi không giữ người, tôi giữ tình yêu Tôi không giữ người, tôi giữ tình yêu
T5, 12 / 2018 10:33
Tôi không giữ người, tôi chỉ nỗ lực giữ tình yêu. Mà tình yêu cần gì bạn biết không? Tình yêu cũng như mầm cây vậy, cần yêu thương, cần chăm sóc nhưng[...]