TP Hồ Chí Minh

Chuyện điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy Chuyện điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy
T4, 02 / 2020 09:51
Điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm Corona mang lại niềm vui cho bệnh nhân và còn mang ý nghĩa rất lớn với ngành y tế Việt Nam.Ngày 4/2, một bệnh n[...]