TP Hồ Chí Minh

16 phường ở TP HCM phải sáp nhập 16 phường ở TP HCM phải sáp nhập
T4, 05 / 2019 20:52
Quận 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Phú Nhuận có phường không đủ diện tích và dân số theo tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Ngày 29/5, ông Đỗ Văn Đạo (Phó giám đốc[...]