Thanh niên đạp chân lên ca pô ô tô, hất mặt: ‘Cảm thấy đâm được, đâm đi!’

T3, 05 / 2019 16:10 | lan-lb

Thanh niên đạp chân lên ca pô ô tô, hất mặt: ‘Cảm thấy đâm được, đâm đi!’

 


Bài viết cùng chuyên mục