Khách quán nhậu bỏ xe, từ chối kiểm tra nồng độ cồn tại Hà Nội

T4, 05 / 2019 16:22 | sinh

Ngày 21/5, cảnh sát lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Cầu Giấy, Hà Nội. Một số trường hợp chống đối, từ chối kiểm tra nồng độ cồn và bỏ xe lại.

Trần Quang – Thùy Ngân


Loading...
Bài viết cùng chuyên mục