Hội đổi vợ làm tình Hội đổi vợ làm tình
8 cặp vợ chồng rủ nhau đi ăn nhậ‌u, sau đó bốc thăm, ai bắ‌t được số giống nhau, sẽ dìu nhau vào chỗ kí‌n, thoải mái trong 3 giờ. Ăn nhậu rồi bốc thăm để ghép [...]