Ph.át hiện 10 clip h i ế p d â m trong chatroom Seungri, Jung Joon Young, cách n ạn n hân ph ản ứng còn bất ngờ hơn

T7, 04 / 2019 08:49 | 24honline

Luật sư Hàn đã tiết lộ thông tin gây s ốc về d ấu h iệu h iếp d âm tập thể nhiều n ạn nh ân trong chatroom t ì n h d ụ c của Seungri, Jung Joon Young và những người bạn.

Chương trình “Lee Gyu Yeon’s Spotlight” của JTBC mới đây đã t ung ra thông tin g ây s ốc hơn về vụ án q uay l é n, ph át t án clip, ảnh s e x của hàng loạt n ạn nh ân nữ vào chatroom do Jung Joon Young c ầm đ ầu và Seungri, Choi Jong Hoon cùng loạt nam thần Kpop tham gia. Cụ thể, luật sư Bang Jung Hyun đã t iết lộ rằng có hơn 10 clip quay lại chi tiết được x ét vào di ện h iếp d â m trong chatroom này.

Hiện luật sư Bang đã chuyển những đoạn tin nhắn có chứa bằng chứng về những vụ h ã m h i ếp này lên Ủy ban ch ống th am nh ũng và dân q uyền. Đáng nói, sau khi được thông báo về những vụ h i ếp d â m này, đa số n ạn n hân đều ngỡ ngàng vì thậm chí không biết rằng… chính bản thân đã b ị làm nh ục. Ngoài ra, còn có dấu hiệu của v ụ h i ếp d â m tậ p t hể.

“Vẫn có những bằng chứng về các vụ t ấn c ông t ì n h d ụ c trong chiếc điện thoại đó (chiếc điện thoại vàng của Jung Joon Young) nhưng chưa b ị đưa ra ánh sáng. Có cả những bức ảnh và video của phụ nữ trong tìn h trạ ng m ất ý t hức cùng những clip qu an h ệ t ì n h d ụ c khi n ạn n hân nữ đang trong t ư t hế ngủ say. Khoảng hơn 10 clip có thể được xếp vào di ện h i ếp d â m”, luật sư Bang Jung Hyun cho hay.

Luật sư Bang còn tiết lộ rằng ông đã liên lạc với nhiều n ạn n hân trong clip và nói cho họ biết thông tin về v ụ á n. Điều gây s ố c hơn cả chính là th ái đ ộ của những n ạn n h ân này. Đa phần khi được thông báo, những cô gái này đều n gỡ ng àng vì không biết rằng chính bản thân mình là n ạn nh ân của một vụ h i ếp d â m. Họ không nhớ bất cứ điều gì, càng không biết được rằng chính bản thân đã q uan h ệ t ì nh d ụ c với người khác.

“Điểm đặc biệt trong v ụ á n này chính là việc các n ạn n h ân đều không biết rằng họ chính là n ạn n hân. Họ không biết rằng, họ đã b ị h i ếp d â m. Những vụ t ấn cô ng t ì n h d ụ c này bị nghi có liên quan đến loại thuốc m ê h i ếp d â m GHB. Rất nhiều n ạn n hân uống rất ít đ ồ có cồn nhưng lại nói như là họ đã hoàn toàn m ất đi ý th ức”, luật sư Bang phân tích lại vấn đề.

Ngoài ra, luật sư Bang còn cho biết, có một video đặc biệt trong chiếc điện thoại vàng cho thấy cảnh tượng h i ếp d â m vô cùng rõ ràng: “Cũng có những n ạn nh ân rõ ràng đã b ị h i ếp d â m. Ngh iêm tr ọng nhất là tất cả video này đều được tìm thấy trong chiếc điện thoại vàng. Những người phụ nữ trong clip không có chút p hản ứ ng nào khi b ị h ã m h i ếp”.

Ông Bang cho rằng đây không phải là vụ á n t ấ n c ông t ì n h d ụ c bình thường mà là vụ á n h i ế p d â m cấp đặc biệt. Tức là khi có 2 người trở lên â m m ưu thực hiện các vụ h i ếp d â m hoặc sử dụng những “công cụ” đặc biệt để g â y á n , vụ việc sẽ được xếp vào diện đặc biệt ngh iêm tr ọng. “Công cụ” ở đây chính là loại th uốc m ê c ưỡ ng d â m GHB.

“Trong một đoạn clip, thành viên của chatroom đã c ố h i ếp d â m một người phụ nữ nhưng th ất b ại. Sau đó, anh ta đã thử lại lần nữa sau khi n ạn n hân ngủ th iếp đi. Có ít nhất 2 th ủ ph ạm xuất hiện trong đoạn clip ng hi á n, có thể có tổng cộng 4 hoặc lên đến 6 h un g th ủ, bao gồm cả người có mặt ở hiện trường nhưng không trực tiếp tham gia”, luật sư Bang kể lại t ình t iết r ù ng mình.

“Rõ ràng là các thành viên trong chatroom đều không xem phụ nữ là con người. Họ xem phụ nữ như một công cụ để th ỏa m ãn nhu cầu t ì n h d ụ c. Họ đều nghĩ rằng ‘Ồ, phụ nữ chẳng phải con người đâu, tôi có thể dùng họ để th ỏa m ã n khá t vọ ng mỗi lần có nh u c ầu và v ứ t họ đi sau đó’. Câu nói ‘Tôi sẽ v ứt b ỏ cô ta’ thật sự đã xuất hiện trong đoạn chat của các thành viên. Một thành viên nói rằng họ có thể sẽ bị điều tra và họ đã thật sự d ín h p h ốt. Người đó là một ngôi sao nổi tiếng”, theo luật sư Bang.

 

 


Loading...
Bài viết cùng chuyên mục