Chồng uống rượu về trêu vợ Chồng uống rượu về trêu vợ
Đấy, các ông thấy không, cứ “mượn rượu tỏ tình” thế này có khi tình cảm vợ chồng lại đi lên. Dăm ba cái xu dấm vào rồi về chửi vợ đánh con thì lần s[...]
Công thức ngăn rụng tóc từ lá ổi Công thức ngăn rụng tóc từ lá ổi
Ổi là trái cây quá quen thuộc nhưng ít người biết lá ổi cũng có thể sử dụng được, thậm chí còn là “phương thuốc” tuyệt vời cho mái tóc mỏng và g[...]