Hậu trường

Phim ‘Vợ ba’ bị phạt 50 triệu đồng Phim ‘Vợ ba’ bị phạt 50 triệu đồng
T6, 05 / 2019 20:17
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói phim có cảnh “nóng” của diễn viên 13 tuổi sai vì bản chiếu rạp khác bản được duyệt. ‘V[...]
Phim ‘Vợ ba’ dừng chiếu từ ngày 21/5 Phim ‘Vợ ba’ dừng chiếu từ ngày 21/5
T5, 05 / 2019 23:24
Nhà phát hành và công ty sản xuất không tiếp tục chiếu tác phẩm có cảnh “nóng” của diễn viên 13 tuổi. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu c[...]