Đời Sống

“Cuộc chiến” sạch khuẩn bệnh viện “Cuộc chiến” sạch khuẩn bệnh viện
T5, 08 / 2018 07:24
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhiễm khuẩn bệnh viện đã, đang là gánh nặng cho người bệnh, các cơ sở y tế trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước chậm [...]

Powered by WP Robot