Tự chủ để phát triển
Cùng thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu 3 trường ĐH gồm Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP HCM[...]
Thêm nguồn lực cho Mekong Thêm nguồn lực cho Mekong
Với chủ đề “Hướng tới Cộng đồng ACMECS kết nối và hội nhập”, Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) l&#[...]
10 người thân làm quan 1 xã 10 người thân làm quan 1 xã
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam có đến 10 người có mối quan hệ thân thiết, bà con trong tộ[...]