Gia đình

Ở nhà đi, chồng trả lương! Ở nhà đi, chồng trả lương!
T2, 11 / 2018 09:31
Cái cảm giác không còn tất bật thời gian đưa đón con cho kịp giờ, mà vẫn được làm việc, được trả lương, há chẳng phải là cảm giác của tất cả những bà [...]
Câu nói của chồng khiến “máu nóng dồn lên não”, tôi dùng sức đạp anh xuống giường rồi dạy cho bài học nhớ đờiCâu nói của chồng khiến “máu nóng dồn lên não”, tôi dùng sức đạp anh xuống giường rồi dạy cho bài học nhớ đời Câu nói của chồng khiến “máu nóng dồn lên não”, tôi dùng sức đạp anh xuống giường rồi dạy cho bài học nhớ đờiCâu nói của chồng khiến “máu nóng dồn lên não”, tôi dùng sức đạp anh xuống giường rồi dạy cho bài học nhớ đời
T6, 11 / 2018 11:23
Tôi buông chổi ra, chạy ra trước nhà gào khóc, kể lể tội chồng suốt bao nhiêu năm qua.Vợ chồng tôi sống với nhau cũng hơn 8 năm nay. Vì điều kiện k[...]