Khám phá

Hổ mang chúa đoạt mạng rắn chuột Hổ mang chúa đoạt mạng rắn chuột
T3, 12 / 2018 16:54
Rắn hổ mang chúa dễ dàng giết chết và ăn thịt rắn chuột bằng nọc độc mạnh tới mức có thể hạ gục một con voi.Rắn chuột không may chạm trán hổ [...]